024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Lịch sử hình thành

2020
2020
2020
Kỷ niệm 30 năm thành lập PVChem. Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí chính thức đổi tên thành Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của PVChem.
2015
2015
2015
Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
2010
2010
10/10/2010
PVChem đánh dấu mốc doanh thu nghìn tỷ đồng.
2008
2008
05/2/2008
Chuyển đổi mô hình hoạt động sng Công ty Mẹ - Công ty con với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị phần, gia tăng giá trị của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
2005
2005
28/4/2005
Cổ phần hóa, chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty cổ phần
1990
1990

8/3/1990
PVChem được thành lập với tên gọi Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí theo Quyết định số 182/ QĐ-TCDK ngày 8/3/1990 của Tổng cục Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)