024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư Điện

Tuyển dụng Kỹ sư Điện

(15/05/2018)
Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) cần tuyển 02 Kỹ sư Điện.   
Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) tuyển dụng

Tổng công ty DMC – Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) tuyển dụng

(28/12/2017)
01 Phó phòng phụ trách lĩnh vực Cơ khí 02 Kỹ sư Cơ khí 
Tuyển dụng Chuyên viên Logicstic và Chuyên viên Hợp đồng

Tuyển dụng Chuyên viên Logicstic và Chuyên viên Hợp đồng

(08/11/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí cần tuyển 01 chuyên viên logicstic và 02 chuyên viên thương mại hợp đồng.