Giới thiệu về Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan

Giới thiệu về Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan

Chi nhánh Tổng Công ty DMC-Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ Giếng khoan (Chi nhánh DMC-WS) là đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP. Chi nhánh DMC-WS chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009, nhưng được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP và các khách hàng, đối tác, DMC-WS đã nhanh chóng trở thành một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và hóa chất khai thác trọn gói cho các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí. Hiện nay, DMC-WS còn mở rộng, đa dạng hóa kinh doanh các ngành, lĩnh vực dịch vụ khác.

Sản phẩm

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Dịch vụ