024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III/ 2021

Báo cáo tài chính quý III/ 2021

(22/10/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021. 
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

(20/08/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

(27/07/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2021.
Báo cáo tài chính quý I năm 2021

Báo cáo tài chính quý I năm 2021

(20/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2021.
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

(22/03/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính năm 2020.
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

(29/01/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý IV /2020.
 Trang:    1  2  3  4  5  6