024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Đơn vị thành viên02 CHI NHÁNH TRỰC THUỘC PVCHEM
 
STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1 Tổng công ty PVChem-Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVChem- ITS) Tầng 16 tòa Nhà IDMC số 15  Phạm Hùng Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
 • Cung cấp dịch vụ xử lý môi trường
 • Dịch vụ tư vấn và kinh doanh vật tư, hoá chất
 • Cung cấp dịch vụ làm sạch công nghiệp 
 • Cung cấp dịch vụ sơn – giàn giáo và công nghệ mới trong bảo vệ ăn mòn 
2 Tổng công ty PVChem - Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) Số 163, đường Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí  Minh
 • Kinh doanh các loại hoá chất công nghiệp phục vụ ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
 • Kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng hoá vật tư, thiết bị, điện tử, điện máy.
 • Kinh doanh nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, các sản phẩm hoá dầu …
 • Cung cấp dịch vụ logicstic.
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.

04 ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ 1 CÔNG TY LIÊN KẾT
 
STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG GIÁ TRỊ
GÓP VỐN

(đvt: đồng)
TỶ LỆ PHẦN
SỞ HỮU

(đvt: đồng)
1 Công ty TNHH PVChem - Tech (PVChem - Tech) Tầng 16 tòa Nhà IDMC số 15  Phạm Hùng Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí khác.
 • Kinh doanh hoá phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ tìm kiếm, thăm dò khai thác, vấn chuyển, tồn chứa, chế viến dầu khí và các ngành kinh tế khác.
30.000.000.000 100%
2 Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) Số 35 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 • Cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho ngành dầu khí. 
 • Kinh doanh các loại hoá chất phục vụ khai thác dầu khí.
 • Sản xuất, pha chế các loại hóa chất, hóa phẩm cho ngành Dầu khí (Bentonite, Xi măng G; Silica flour,...) và các ngành kinh tế khác;
90.000.000.000 100%
3 Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam Số 35 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
 • Kinh doanh hóa chất, hóa phẩm phục vụ ngành Dầu khí và các ngành kinh tế khác;
 • Cung cấp dịch vụ logicstics ở khu vực Miền Nam
20.400.000.000 51%
4 Công ty TNHH Dung dịch khoan MI-VN 99 Lê Lợi, Phường 6 thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cung cấp dịch vụ dung dịch khoan tại Việt Nam 63.338.006.000 51%
5 Công ty TNHH Liên doanh  DMC- VTS (Lào) CHDCND Lào Tìm kiếm, thăm dò, chế biến Barite, khoáng sản tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 12.769.655.880 30%