024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Tin tức PVCHEM

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty DMC

Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty DMC

(30/07/2021)
Sáng ngày 28/7/2021, Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (Công ty/DMC) là đơn vị thành viên 100% vốn của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức lễ ...
PVChem nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

PVChem nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

(12/07/2021)
Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem/ Tổng công ty) đã tổ chức Lễ sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và ...
PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

(28/06/2021)
Sáng ngày 28/6/2021, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/PVChem), đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
PVChem đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2021

PVChem đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2021

(27/06/2021)
Năm 2021 là năm bản lề triển khai kế hoạch phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) giai đoạn 2021-2025. Với việc chuẩn bị tốt các ...
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Trinh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Trinh

(15/06/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn trinh - Kế toán trưởng Tổng công ty.
PVChem tổ chức thành công lễ ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam với Schlumberger

PVChem tổ chức thành công lễ ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam với Schlumberger

(09/06/2021)
Chiều ngày 8/6/2021, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - 18 Láng Hạ, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam giữa Tổng công ty Hoá chất và Dịch ...