024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính quý III/ 2021

Báo cáo tài chính quý III/ 2021

(22/10/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP công bố Báo cáo tài chính Quý III/2021. 
PVChem thay đổi nhân sự tại một số đơn vị thành viên

PVChem thay đổi nhân sự tại một số đơn vị thành viên

(22/09/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo tại một số đơn vị thành viên cụ thể như sau:  1. Ra Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

(20/08/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021

(27/07/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2021.
PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG

PVChem ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG

(21/07/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP (PVChem) đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH KPMG vào ngày 20/7/2021.
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem

(13/07/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem là Công ty TNHH KPMG.