024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân

(22/02/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem.
Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2020

(29/01/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính Quý IV /2020.
Cập nhật Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020 theo thông tư 96/2020/TT-BTC

Cập nhật Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020 theo thông tư 96/2020/TT-BTC

(22/01/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ dầu khí (PVChem) công bố Báo cáo tình hình Quản trị PVChem năm 2020 theo hướng dẫn công bố thông tin thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty PVChem năm 2020

(11/01/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ dầu khí công bố Báo cáo Quản trị năm 2020.
Thông báo  chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

(12/11/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. 
Báo cáo tài chính quý III/2020

Báo cáo tài chính quý III/2020

(26/10/2020)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý III/2020. Chi tiết vui lòng xem tại đường link đính kèm.