024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Liên hệ


Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
Tầng 6, Tòa nhà VPI, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại +84-(24)-38.56.28.61/ Fax +84-(24)-38.56.25.52
Website:pvchem.com.vn / E-Mail: mail@pvchem.com.vn
Bạn cần nhập đủ thông tin vào những trường màu đỏ!
Họ tên (*):
Địa chỉ (*):
Điện thoại (*):
E-Mail (*):
Tiêu đề (*) :
Nội dung (*):