024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kinh doanh

PVChem chuyên kinh doanh các loại hoá chất phục vụ ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác bao gồm: 
Kinh doanh

Sản xuất

Sản xuất là một trong 3 lĩnh vực chính của PVChem. Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại hoá phẩm dung dịch khoan dầu khí, các sản phẩm của PVChem đặc biệt là các sản phẩm Barite API và Bentonite API, xi măng–G  đã khẳng định thương hiệu trên thị trường nội địa và quốc tế. Trong tương lai, PVChem sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng sản xuất, khai khoáng các loại hóa chất, các sản phẩm hóa dầu có hàm lượng chất xám và công nghệ cao.
Sản xuất