Giới thiệu về Chi nhánh DMC-ITS

Giới thiệu về Chi nhánh DMC-ITS

Chi nhánh dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) được thành lập ngày 12/11/2010, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài Ngành Dầu khí về các Dịch vụ kỹ thuật: Dịch vụ làm sạch, Kiểm soát chống ăn mòn, Xử lý môi trường và một số các loại hình dịch vụ khác. Địa bàn hoạt động của DMC-ITS trải dài từ Bắc vào Nam, chủ yếu tập trung tại  Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Phân khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất  Khu công nghiệp Phú Mỹ 1… với các khách hàng lớn như Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn (trong giai đoạn xây dựng), Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Nhà máy đạm Phú Mỹ, Nhà máy đạm Cà Mau, Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao … Chi nhánh DMC –ITS luôn nỗ lực nâng cao chất lượng, mở rộng các loại hình dịch vụ mới nhằm mang lại những giá trị tốt hơn cho khách hàng qua đó, góp phần xây dựng thương hiệu của Tổng công ty DMC.

Sản phẩm

Hydrazine hydrate
Hydrazine hydrate N2H4

DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao
Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu ...
DMC: 27 năm xây dựng và phát triển
Ngày 08/3/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phấm Dầu khí ...
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ Tin tức