024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông tin cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Samarang Asian Prosperity

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông Samarang Asian Prosperity

(09/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Samarang Asian Prosperity lần thứ 2.
Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

(06/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong tháng 6/2021.  
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến nguời công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến nguời công bố thông tin

(02/04/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Ninh - Người liên quan đến Người công bố thông tin của Tổng công ty.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY

(18/03/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí -CTCP xin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan với người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan với người nội bộ

(08/03/2021)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Ninh người liên quan của bà Đỗ Thị Hòng Hạnh - Người phụ trách quản trị / Người được ủy quyền ...
Báo cáo kết quả cổ đông của ông Hà Duy Tân

Báo cáo kết quả cổ đông của ông Hà Duy Tân

(08/03/2021)
Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố báo cáo tình hình giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Uỷ viên HĐQT PVChem.