Giới thiệu về Chi nhánh DMC-RT

Giới thiệu về Chi nhánh DMC-RT

Ra đời năm 2010, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật (Chi nhánh DMC –RT) là đơn vị hàng đầu chuyên về nghiên cứu phát triển, ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành dầu khí Việt Nam.

Sản phẩm

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Sản phẩm Dịch vụ