Tin tức

DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

DMC phát triển các dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật cao

(14/03/2017)
Trong năm 2016, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xây dựng được chuỗi cung ứng hóa chất cho các hoạt động của ngành dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu ...
DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

DMC: 27 năm xây dựng và phát triển

(14/03/2017)
Ngày 08/3/2017, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phấm Dầu khí đã tổ chức kỷ niệm 27 năm thành lập và chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Tại đây, toàn thể CBCNV Tổng công ty đã cùng ...