024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Góc tư vấn

Các Loại Hoá Chất Xử Lý Nước Phổ Biến

Các Loại Hoá Chất Xử Lý Nước Phổ Biến

(24/02/2021)
Theo ước tính mỗi năm có khoảng 3,4 triệu dân số thế giới chết do không được sử dụng nước sạch. Vì thế, chúng ta cần một giải pháp để cải thiện nguồn nước trở nên sạch hơn. Và hoá chất ...
Hạt Nhựa PP Là Gì? Đặc Tính Và Ứng Dụng

Hạt Nhựa PP Là Gì? Đặc Tính Và Ứng Dụng

(24/02/2021)
Đại đa các sản phẩm chúng ta đang sử dụng hàng ngày từ thiết bị gia dụng, thiết bị y tế, đồ dùng hàng ngày.... đều được cấu thành từ 1 sản phẩm có tên là hạt nhựa PP. Vậy hạt ...