024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ xử lý môi trường

  • Cung cấp giải pháp, thiết bị xử lý nước đầu vào cho nhà máy và các thiết bị chuyên dụng;
  • Xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt; nước thải bệnh viện, khu đô thị; xử lý nước thải công nghiệp và chất thải rắn;
  • Cung cấp các giải pháp, vật tư, thiết bị xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường;
  • Đánh giá tác động môi trường cho các dự án công nghiệp và dân dụng;
  • Quan trắc môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp.
Đơn vị thực hiện Dịch vụ xử lý môi trường:
Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVChem- ITS)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể