024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Bentonite APICHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Mô tả:

Bentonite API DMC® là sét có thành phần chủ yếu là khoáng Montmorillonite, ở dạng bột, có màu vàng nhạt. Chất lượng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn API và OCMA trong lĩnh vực khoan thăm dò và khai thác dầu khí, cũng như trong khoan cọc nhồi, khoan nước ngầm và địa chất công trình.

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

- Độc tố:  Không độc

- Tỷ khối:800 - 960 kg/m3

- pH trong nước: < 9

- Tính hòa tan:Không tan trong nước nhưng phân tán để tạo thành vữa

 

STT

 

TÊN CHỈ TIÊU

 

ĐƠN VỊ

 

YÊU CẦU

 

KẾT QUẢ

 

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Hiệu suất dung dịch

m3/tấn

15 min

17,30

 

 

API Spec 13A-2010

2

Chỉ số đọc trên máy FANN (600v/phút) của dung dịch nền

cp

30 min

32

3

Tỷ số Yp/PV

-

1 - 3

2.6

4

Độ thải nước

cm3/30 phút

15 max

12,8

5

Hàm lượng hạt lớn hơn 75µm

%(TL)

4 max

2.1

6

Hàm lượng ẩm

%(TL)

10 max

9,6

3. Phạm vi sử dụng:

Bentonite API DMC® được dùng phổ biến như một tác nhân làm tăng độ nhớt và giảm độ thải nước của dung dịch khoan. Hiệu quả sử dụng tốt nhất ở nước ngọt và nếu được hydrat hóa trước thì có thể sử dụng ở môi trường nước biển và nước muối ở nồng độ cao.

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:

Bentonite API DMC® không độc và vô hại trong môi trường biển. Khi vận chuyển nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.

5. Đóng gói:

Đóng gói: 50kg, 1 tấn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể