024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ xử lý chống ăn mòn

1. Theo dõi, đánh giá ăn mòn
 • Xác định tốc độ ăn mòn bằng các phương pháp đo điện hóa như trở kháng phân cực, đường cong phân cực…
 • Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn của các hệ lớp phủ, hệ bảo vệ ca tốt, chất ức chế ăn mòn.
 • Theo dõi ăn mòn bên trong theo thời gian thực bằng phương pháp sử dụng đầu dò, lắp đặt coupons,…
 • Kiểm tra, đánh giá ăn mòn bên trong, phát hiện khuyết tật (khe nứt, pitting,…) của đường ống, thiết bị, kết cấu kim loại bằng các phương pháp không phá hủy.
 • Triển khai các nghiên cứu về nguyên nhân gây ăn mòn, phân tích các tác nhân gây ăn mòn như H2S, CO2, hơi nước, muối, vi khuẩn khử Sunfat,… bằng các thiết bị phân tích tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm.
2. Tư vấn thiết kế và cung cấp các hệ thống phòng, chống ăn mòn
 • Tư vấn thiết kế và thẩm định các dự án trong lĩnh vực chống ăn mòn.
 • Tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống bảo vệ catot cho các đường ống, bể chứa.
 • Tư vấn thiết kế, khảo sát và thi công các hệ thống bảo vệ catôt bằng dòng ngoài, bằng anot hy sinh…
 • Chế tạo, cung cấp các loại anot hy sinh phục vụ chống ăn mòn cho các đuờng ống, bể chứa.
 • Tư vấn và cung cấp các phụ gia, hóa phẩm ức chế ăn mòn, chất diệt khuẩn, chất chống cặn, chống hà…
 • Cung cấp các hệ sơn phủ chống an mòn cho các trang thiết bị, kết cấu kim loại.
 • Nghiên cứu lựa chọn vật liệu cho thiết bị, đuờng ống, bể chứa trong các điều kiện làm việc khác nhau.
 • Kiểm định trên cơ sở phân tích rủi ro (Risk Based Inspection - RBI) trong công tác kiểm soát và bảo duỡng cơ sở hạ tầng để đảm bảo tính toàn vẹn của thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí, kiểm tra khả năng làm việc còn lại của trang thiết bị.
 • Xử lý làm sạch bề mặt ngoài thiết bị, đuờng ống, bể chứa truớc khi sơn phủ cho các bồn bể, tàu chở dầu, giàn khoan, tanks chứa dầu.
 • Sơn dặm vá cho các đuờng ống, kết cấu, thiết bị, bồn bể.
 • Cung cấp giải pháp quản lý chống ăn mòn và Công nghệ chống ăn mòn.

Đơn vị thực hiện Dịch vụ chống ăn mòn:
-
Công ty TNHH PVChem - Tech (PVChem - Tech)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể