024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Bentonite nội địa

CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Mô tả:

Bentonite - NĐ DMC® là sét có thành phần chủ yếu là khoáng Montmorillonite, ở dạng bột, có màu vàng nhạt. Chất lượng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn cơ sở DMC

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

- Độc tố:Không độc

- Tỷ khối: 800 - 960 kg/m3

- pH trong nước: 9

- Tính hòa tan:Không tan trong nước nhưng phân tán để tạo thành vữa 

STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

YÊU CẦU

KẾT QUẢ

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

Tỷ trọng dung dịch

g/cm3

1,063 max

1,050

 

 

TCCS

 

2

Hiệu suất thể tích

m3 /tấn

10 min

12,60

3

Hàm lượng cát tổng

%(TL)

6,0 max

2,60

4

Phần còn lại trên sàng 200mesh

%(TL)

10 max

2,10

5

Độ thải nước

C

m3/30 phút

/30 phút

20 max

18,60

6

Độ ẩm

%(TL)

11 max

10,40

3. Phạm vi sử dụng:

Bentonite - NĐ DMC®  sử dụng trong lĩnh vực khoan thăm dò, các công trình xây dựng, cũng như trong khoan cọc nhồi, khoan nước ngầm và địa chất công trình.

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:

Bentonite API- NĐ DMC® không độc và vô hại trong môi trường. Khi vận chuyển nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.

5. Đóng gói:

Đóng gói: 50kg, 1 tấn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể