024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ phòng thí nghiệm

  • Nghiên cứu hệ dung dịch và hóa chất chuyên dụng cho khai thác và vận chuyển dầu khí;
  • Dịch vụ phân tích, đánh giá mẫu vật liệu, hóa phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh của TCT;
  • Cung cấp dịch vụ phân tích mẫu cho các đơn vị khác trong và ngoài ngành;
  • Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì các công trình xử lý môi trường (O & M) 
Đơn vị thực hiện:
Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể