024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ nâng cao hiệu quả cho khai thác Dầu khí

Dịch vụ nâng cao hiệu quả cho khai thác dầu khí là dịch vụ dựa trên những phân tích, đánh giá về tính chất, đặc điểm, điạ hình của từng mỏ mà xây dựng các phương án xử lý khác nhau nhằm tăng cường khả năng khai thác dầu khí tại các mỏ cụ thể. Bao gồm : 
 • Xử lý vùng cận đáy giếng nhằm tăng hiệu quả khai thác giếng;
 • Xử lý loại trừ tích tụ muối vô cơ trong lòng giếng, trong cần ống khai thác và hệ thống thiết bị bề mặt;
 • Xử lý loại trừ tích tụ parafin trong cần ống khai thác, hệ thống thiết bị xử lý, vận chuyển dầu thô;
 • Tăng hiệu quả hoạt động của giếng khai thác theo phương pháp gaslift;
 • Nâng cao hệ số thu hồi dầu khí tăng cường;
 • Đánh dấu độ ngập nước trong mỏ bằng các chất hóa học;
 • Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy cho khai thác phát triển mỏ dầu khí.
 • Lựa chọn hóa phẩm phục vụ khai thác, xử lý và vận chuyển, chế biến dầu khí;
 • Hóa chất và tư vấn công nghệ bơm trám xi măng giếng khoan.
Các đơn vị thực hiện Dịch vụ nâng cao hiệu quả cho khai thác Dầu khí: 
 • Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)
 • Công ty TNHH PVChem - Tech (PVChem - Tech)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể