024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Dịch vụ làm sạch công nghiệp

Tổng công ty PVChem cung cấp dịch vụ làm sạch bằng nước áp lực cao, làm sạch bằng hóa chất, bằng dầu thủy lực cho các hệ thống đường ống, nồi hơi, thiết bị trao đổi nhiệt và các tank chứa dầu thô và dầu sản phẩm, các nhà máy công nghiệp...
  • Làm sạch tàu chở dầu, FSO/FPSO, bồn bể xăng dầu, các thiết bị công nghiệp. 
  • Làm sạch nồi hơi, thiết bị, đường ống thuộc hệ thống trao đổi nhiệt;
  • Làm sạch bồn bể, các phương tiện vận chuyển, tồn chứa dầu thô, FSO/ FPSO; thu gom, vận chuyển, xử lý các chất thải cặn dầu, nước lẫn dầu đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải
  • Làm sạch trước khi vận hành cho các loại thiết bị công nghiệp, đường ống, bồn chứa;
Đơn vị thực hiện Dịch vụ làm sạch công nghiệp:
Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVChem- ITS)
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể