024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT Tổng công ty DMC

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT từ ngày 24/4/2019- 23/05/2019.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC.
Trân trọng./.
Các tin khác