024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem.

Chiều ngày 29/4/2021, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem.
Chi tiết vui lòng xem tại các đường link:
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị.
- Quyết định ông Hoàng Trọng Dũng thôi giữ chức Tổng Giám đốc PVChem.
- Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Công Thành làm Tổng Giám đốc PVChem.
Các tin khác