024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí xin công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây
 
Các tin khác