024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công bố thông tin mua lại cổ phiếu Quỹ

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ. 

Theo đó, DMC dự kiến sẽ mua lại tối đa 2,5 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian dự kiến từ 08/11-08/12/2019, theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Công bố thông tin mua lại cổ phiếu quỹ   
Các tin khác