024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC công bố thông tin liên quan tới ông Tôn Anh Thi

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin liên quan đến ông Tôn Anh Thi - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Công văn số 185/DMC-HĐQT
Các tin khác