024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Kiện toàn công tác nhân sự Ban Tổng Giám đốc DMC

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Ngọc - Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc DMC và bổ nhiệm ông Phan Công Thành - Giám đốc Chi nhánh DMC - Trung tâm ứng dụng và Dịch vụ kỹ thuật (DMC-RT) giữ chức Phó Tổng Giám đốc. 

Các tin khác