024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ DMC

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí công bố thông tin về việc mua cổ phiếu quỹ DMC.

Ngày 16/10/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) đã ra quyết định phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ DMC. Theo đó, sau khi được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, DMC sẽ tiến hành mua cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa là 2.500.000 cổ phiếu trong năm 2019 và 2020. Việc DMC mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp bình ổn giá cổ phiếu, tạo cơ sở để huy động vốn cho đầu tư theo chiến lược phát triển của DMC.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đường link: Nghị quyết phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ của DMC.
Các tin khác