024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link:Thông báo giao dịch cổ đông 
Các tin khác