024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - UV HĐQT Tổng công ty DMC

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân- Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ.
Các tin khác