024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân - Uỷ viên Hội đồng Quản trị PVChem.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Hà Duy Tân.
Các tin khác