024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. 

Thông tin chi tiết như sau: 
- Thời gian: 8h30 ngày 30/6/2023
- Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thông tin chi tiết vui lòng xem lại link đính kèm: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 
 
Các tin khác