024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố thông tin thay đổi người công bố thống tin kể từ ngày 26/04/2019.

Theo đó, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT sẽ là người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty DMC kể từ ngày 26/04/2019.
Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Thông báo thay đổi người công bố thông tin  
Các tin khác