024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông báo về việc ký kết hợp đồng BCTC năm 2022

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí thông báo về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán KPMG để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Chi tiết xin liên hệ đường link: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
 
Các tin khác