024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thông tin nhân sự

Ngày 4/4/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí đã nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Hải Phong – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty DMC theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Hải Phong. 
Trân trọng./.
Các tin khác