024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019. 

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí sẽ diễn ra cụ thể như sau: 
- Thời gian : 8h30 ngày 26/12/2019.
- Địa điểm: Phòng họp tầng 12, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167, Phố Trung Kính, P. Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung:
+ Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí
+ Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí/sửa đổi khoản 2.1 điều 2 Điều lệ DMC. 
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: 
- Giấy mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
Các tin khác