024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Các đơn vị thuộc PVChem tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch SXKD năm 2021

Trong các ngày từ 8-12/12/2020,các đơn vị của Tổng công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) gồm Công ty TNHH M-I Việt Nam, Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC), Công ty CP Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam (DMC-Miền Nam), các Chi nhánh: Tổng công ty PVChem-Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp (PVChem-ITS), Tổng công ty PVChem-Chi nhánh Dịch vụ hóa chất Dầu khí (PVChem-CS), Tổng công ty PVChem-Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật (PVChem-RT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2020 là năm đầy thử thách đối PVChem và các đơn vị thành viên khi phải đối mặt với tác động kép từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu. Song chính những khó khăn, thách thức đã thúc đẩy các đơn vị thay đổi, tối ưu hóa trên mọi phương diện từ quản trị điều hành đến đi sâu, bám sát vào thị trường các lĩnh vực hoạt động, kịp thời đưa ra các giải pháp và hướng đi mới phù hợp với điều kiện, tình hình thị trường, giúp đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Những nỗ lực vượt khó của các đơn vị đã góp phần giúp PVChem hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 trước 30 ngày với doanh thu hợp nhất ước đạt 2.112 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế ước đạt 30,1 tỷ đồng, đạt 217% kế hoạch năm, nộp NSNN ước đạt 90 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm.

PVChem ghi nhận nỗ lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu (dịch vụ dung dịch khoan thăm dò, khai thác dầu khí) như M-I Việt Nam và DMC. Năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn ra cùng với sự sụt giảm kỷ lục của giá dầu thế giới dẫn đến các Nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí phải dừng, giãn tiến độ, thậm chí hủy kế hoạch khoan dẫn đến khối lượng công việc lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật sụt giảm mạnh; thêm vào đó, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đơn vị cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước đã tạo ra sức ép rất lớn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ khâu đầu. Tuy nhiên, các đơn vị đã đưa ra các giải pháp ứng phó nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm duy trì hoạt động, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc, tạo niềm tin đối với khách hàng và đối tác. Kết  thúc năm 2020, M-I Vietnam và DMC đã cung cấp dịch vụ cho 19 giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam.
 
Các đơn vị nghiên cứu, cung cấp dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (PVChem-ITS, PVChem-RT) đã chủ động kiểm soát và tiết giảm chi phí, đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật mới để tối ưu hóa dịch vụ cung cấp và tìm kiếm, mở rộng phát triển thị trường ngoài ngành. Kết quả năm 2020, PVChem - ITS đã cung cấp dịch vụ công nghiệp, xử lý môi trường cho các đối tác ngoài ngành như Masan, Vinachem, các nhà máy nhiệt điện: Mông Dương, Thái Bình 1, Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4,… Đặc biệt, PVChem-ITS đã hợp tác cùng đối tác Dong-IL Hàn Quốc thực hiện thành công gói thầu số 01 thuộc đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn lần 4 với vai trò nhà thầu chính. Trong khi đó, PVChem-RT cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD đã đề ra với các hợp đồng xử lý vùng cận đáy giếng, gia tăng khả năng thu hồi dầu và các hợp đồng khâu sau cho các khách hàng BSR, NSRP, PVGAS, Khí Cà Mau, PVCoating,...

Đối với lĩnh vực kinh doanh, PVChem-CS và DMC-Miền Nam cũng gặp không ít khó khăn do các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu bị đình trệ, các đơn vị đã tìm kiếm nguồn hàng bổ sung để chủ động đầu vào và tích cực bám sát kế hoạch tiêu thụ của khách hàng để điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, quản lý tồn kho, đồng thời chuẩn bị phương án sử dụng các sản phẩm hoá chất thay thế vừa đáp ứng yêu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo giá thành cạnh tranh,tăng cường thị phần bán lẻ cho các nhà thầu ngoài ngành dầu khí, xây dựng chính sách bán hàng linh động, tiết kiệm chi phí,…Kết quả là kết thúc năm, PVChem-CS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ hoạt động kinh doanh hóa chất phục vụ hoạt động khoan, khai thác, hóa chất lọc dầu, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu như hạt nhựa, lưu huỳnh,…DMC-Miền Nam cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 2020 với việc đẩy mạnh cung cấp sản phẩm truyền thống và các sản phẩm mới như sản phẩm TTP, Caustic Soda, Axit các loại, khí công nghiệp CO2, hạt Ngô thương phẩm phục vụ cho công nghiệp sản suất Cồn Ethanol và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Bentonite - NĐ ra ngoài ngành Dầu khí,…

Năm 2021 được đánh giá sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên trong kế hoạch SXKD năm 2021, các đơn vị thành viên của PVChem đều đặt mục tiêu phấn đấu cao, thể hiện sự quyết tâm, khát vọng vượt qua thách thức của tập thể Lãnh đạo và CBCNV các đơn vị qua đó góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển PVChem đến 2025, định hướng đến 2035 và không ngừng nâng cao uy tín, thương hiệu của PVChem ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Một số hình ảnh Lễ tổng kết của các đơn vị:

Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 của PVChem-ITS


Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng Kết hoạt động SXKD 2020 và triển khai Kế hoạch SXKD 2021 của PVChem-ITS


Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem kiêm Chủ tịch HĐTV M-I Vietnam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 2020 và triển khai Kế hoạch SXKD 2021 của M-I Vietnam


Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD 2020 và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2021 của DMC-Miền Nam


Tinh thần đoàn kết và quyết tâm của Lãnh đạo DMC
Các tin khác