024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Cổ phiếu PVC đi ngược thị trường

Trong khi cổ phiếu toàn thị trường và ngành dầu khí đỏ lửa thì cổ phiếu PVC - Tổng Công ty Hoá chất và dịch vụ Dầu khí đi ngược thị trường?

PVC từ vùng đáy 6.000 đồng/cp đã tăng gần 50% về vùng giá 11.000 đồng/cp trong phiên giao dịch ngày ngày 23/3. Kéo theo đó thanh khoản cổ phiếu PVC cải thiện rõ rệt từ lúc chỉ vài trăm cổ phiếu, đã tăng lên 1-6 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Điều này cho thấy dòng tiền đã để mắt hướng tới cổ phiếu hoạt động trong lĩnh vực hoá chất duy nhất của ngành dầu khí.
 

Cổ phiếu PVC cán mốc 6.000/Cổ phiếu sau nhiều năm nằm dưới giá trị sổ sách
 
Là đơn vị "duy nhất" nên gần như có lợi thế "độc quyền", PVC chuyên cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các hóa chất và dịch vụ kỹ thuật: Dung dịch khoan, xử lý giếng khoan, làm sạch bằng hóa chất, xử lý môi trường, cung cấp các loại hóa chất phục vụ tìm kiếm, thăm dò, vận chuyển, chế biến và phân phối dầu khí, cung cấp các sản phẩm hóa dầu, sản xuất hóa phẩm phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và nhu cầu của nền kinh tế quốc dân… Cùng với mức giá dầu cán mốc 60 USD/1 thùng, PVC hiện đang chuẩn bị các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, tập trung nghiên cứu mở rộng đầu tư và thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trong các năm trước do ảnh hưởng diễn biến giá dầu sụt giảm sâu đã ảnh hưởng đến toàn ngành dầu khí, PVC cũng chịu tác động lớn trong việc thu hồi công nợ. Các khoản phải thu thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản ngắn hạn dẫn đến doanh nghiệp phải tăng cường vay nợ tài chính đảm bảo vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Đến thời điểm cuối 2019 giá trị cũng như tỷ trọng các khoản phải thu ngắn hạn đều đã giảm mạnh so với các kỳ trước đó cho thấy PVC đang làm tốt hơn trong việc quản trị  doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh cho PVC nhờ giảm chi phí lãi vay phải trả hàng năm, giảm rủi ro nợ khó đòi phát sinh khiến doanh nghiệp phải trích lập dự phòng.

Trong năm 2020, kinh doanh của PVC đã được cải thiện nhờ tình hình thị trường khả quan hơn. Khối lượng dịch vụ dung dịch khoan tăng với việc cung cấp dịch vụ các giếng khoan trong khi đó hoạt động dịch vụ công nghiệp & nghiên cứu ứng dụng duy trì ổn định. Bên cạnh đó, lĩnh vực chủ đạo đóng góp doanh thu, hoạt động này có sự chuyển biến tích cực nhất nhờ việc cung cấp hoá chất cho lọc hoá dầu cho Nhà máy LHD Nghi Sơn, Dung Quất; Hoá chất cho khai thác với các đối tác nước ngoài như Cuu Long JOC, JVPC.

Báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán PSI nhận định, những hoạt động này sẽ là là động lực chính cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhờ nhu cầu rất lớn từ các khách hàng doanh nghiệp trong và nước ngoài. Do vậy cổ phiếu PVC trở nên có sức hút hơn. PSI cho rằng nếu tình hình kinh doanh năm 2021 tiếp tục khởi sắc thì giá cổ phiếu PVC có nhiều khả năng trở về giá trị sổ sách ban đầu là 15.000 đồng/cổ phiếu…Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc vì giá dầu trồi sụt theo thị trường thế giới, điều này sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC...
(Theo Diễn đàn doanh nghệp)
Các tin khác