024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Công đoàn Cơ sở thành viên cơ quan PVChem tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người Lao động năm 2021

Sáng ngày 11/3/2021, Công đoàn Cơ sở thành viên cơ quan Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (CĐ CSTVCQ Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem, đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem, đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem, đồng chí Vũ Quang Tùng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên cơ quan PVChem, cùng các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản trị, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công đoàn các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ, đại diện lãnh đạo và công đoàn các Chi nhánh, đại diện Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và các đồng chí đại biểu đại diện cho Người lao động tại Công ty Mẹ PVChem.
 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Kiểm tra tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể năm 2020; Tình hình sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem phát biểu tại Hội nghị
 

Trong báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021, đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc đã nêu bật những thành quả mà PVChem đạt được trong năm 2020 với tổng doanh thu 2.190,8 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 35,9 tỷ đồng đạt 258% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 61,6 tỷ đồng đạt 131% Kế hoạch. Việc đạt được kết quả này trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn của việc giá dầu giảm sâu kéo dài và đại dịch Covid-19 đã thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực vượt bậc của tập thể lãnh đạo và CBCNV PVChem trong việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty.

Bước sang năm 2021 năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, PVChem sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị tốt nguồn lực để triển khai thành công kế hoạch giai đoạn 2021-2025; Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, đầu tư các dự án mở rộng hoạt động SXKD; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị mới thành lập phát triển; Gia hạn Thỏa thuận liên doanh và mở rộng hợp tác đầu tư với Schlumberger tại Công ty M-I Vietnam; Duy trì phát triển kinh doanh hoá chất trong ngành, xuất khẩu các sản phẩm truyền thống; Giữ vững và gia tăng thị phần cung cấp dịch vụ (dung dịch khoan, dịch vụ giếng khoan, chống ăn mòn,…); Tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới; Tăng cường mở rộng các loại hình dịch vụ mới.
 


Đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch công đoàn cơ sở PVChem báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Kiên  - Chủ tịch công đoàn cơ sở PVChem báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn PVChem trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp cùng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; Hoàn thành tốt vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, chăm lo đời sống cho người lao động và an sinh xã hội. Chính vì vậy, năm 2020 mặc dù chịu tác động nặng nề từ dịch Covid -19 và giá dầu giảm sâu song PVChem vẫn đảm bảo duy trì ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho Người lao động. Các CBCNV–LĐ có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời thăm hỏi động viên, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Sang năm 2021, Công đoàn PVChem sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty; Tập trung tuyên truyền và quán triệt các nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Đại hội VI của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các chủ trương chính sách của PVChem đến người lao động; Củng cố và xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ Tổng công ty; Triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; Tổ chức các phong trào đoàn thể gắn liền với mục tiêu tuyên truyền, thúc đẩy hoạt động chung của Tổng công ty. 
 
Các Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan PVChem tham luận tại Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo, đại diện các Tổ Công đoàn trực thuộc đã trình bày tham luận và cho ý kiến đóng góp rất tập trung, mang tính xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện các báo cáo cũng như cho các hoạt động của Công đoàn PVChem. 

Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiệm túc, Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 của Công đoàn cơ sở thành viên cơ quan PVChem đã thành công tốt đẹp. 

 
Các tin khác