024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC biểu dương các Tập thể, cá nhân tiêu biểu Quý III/2019

Để kịp thời động viên tinh thần, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC) đã quyết định tuyên dương, khen thưởng các Tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Quý III/2019, gồm 03 Tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu đến từ các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và các Chi nhánh.


Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực (TC&PTNNL) - đại diện cho khối văn phòng làTập thể đạt thành tích xuất sắc Quý III/2019. Trong Quý, Ban TC&PTNNL đã hoàn thành tốt việc tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng công ty về cơ chế chính sách, lao động, tiền lương, công tác tái cấu trúc…góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tạo cơ chế rõ ràng, minh bạch và động lực cho CBCNV phấn đấu, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Ban TC&PTNNL đã tích cực phối hợp/hỗ trợ các Ban/Chi nhánh/Đơn vị thành viên trong việc xử lý, giải quyết các nội dung liên quan về pháp lý, rà soát sửa đổi, bổ sung/xây dựng các quy chế, quy định, quy trình của Tổng công ty.
Tiếp nối thành công của Quý trước, DMC-WS tiếp tục được nhận danh hiệu Tập thể xuất sắc. Đây là lần thứ 2 liên tiếp DMC-WS nhận được danh hiệu này trong năm 2019. Sự thành công của DMC-WS đã góp phần không nhỏ vào kết quả SXKD chung của DMC Quý III/2019 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan - một trong những hoạt động chính, cốt lõi của DMC-WS và DMC. Kết quả đạt được một lần nữa khẳng định quyết tâm và năng lực của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động DMC-WS.
Phòng Xử lý Môi trường thuộc DMC-ITS với những nỗ lực không ngừng đã khẳng định được uy tín, năng lực trong lĩnh vực xử lý môi trường khi đã đàm phán và ký kết thành công Hợp đồng vận hành hệ thống xử lý nước thải cho Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn. Đây là lần đầu tiên một đơn vị của Việt Nam được tin tưởng giao cho nhiệm vụ này.
Bên cạnh thành công của các Tập thể, DMC đã tuyên dương, khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu đã luôn cố gắng, tận tụy cống hiến hết mình trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của DMC trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2019.
 

 
Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân không chỉ là sự tôn vinh, ghi nhận và động viên tinh thần mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa để mỗi tập thể, cá nhân có thêm động lực phấn đấu, tạo niềm tin, sự gắn kết của CBCNV đối với DMC.
 
Các tin khác