024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Nam và Chi nhánh DMC-WS

Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các Chi nhánh, Đơn vị thành viên, ngày 28/10/2019 tại Thành phố Vũng Tàu, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã tổ chức các buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí  DMC - Miền Nam (DMC - Miền Nam) và Chi nhánh Tổng công ty DMC - Công ty Dung dịch khoan và Dịch vụ giếng khoan (DMC-WS).

Theo đó, DMC bổ nhiệm các vị trí: 
  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hàm - Phó Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực (TC&PTNNL) Công ty Mẹ giữ chức vụ Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm tại DMC - Miền Nam.
  • Bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Sơn - Trưởng phòng Kỹ thuật DMC-WS giữ chức vụ Phó Giám đốc DMC-WS.
  • Bổ nhiệm Ông Mai Văn Duy - Kế toán trưởng DMC-WS giữ chức vụ Phó Giám đốc DMC-WS.
  • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Bảng - Kế toán trưởng DMC-ITS giữ chức vụ Kế toán trưởng DMC-WS.
Tham dự các buổi Lễ trao quyết định trên có Ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DMC; Ông Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc DMC; Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban TC&PTNNL DMC; cùng Ban lãnh đạo DMC-Miền Nam, DMC-WS và các cán bộ được bổ nhiệm.
 
Lãnh đạo DMC và Lãnh đạo DMC - Miền Nam trao Quyết định bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Trọng Hàm

Lãnh đạo DMC và Lãnh đạo DMC - WS trao Quyết định bổ nhiệm cho các Ông Phạm Đăng Sơn, Mai Văn Duy, Nguyễn Xuân Bảng

Ban lãnh đạo DMC đã chúc mừng, động viên và bảy tỏ sự tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của đơn vị mình nói riêng và của DMC nói chung.
Các cán bộ được bổ nhiệm đã phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo DMC và DMC - Miền Nam/DMC-WS đã tín nhiệm, tin tưởng và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cũng trong Lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại DMC-Miền Nam, Lãnh đạo DMC đã tặng hoa, quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Công Hoan - nguyên Uỷ viên Hội đồng Quản trị DMC-Miền Nam mới nghỉ hưu và cảm ơn Ông Nguyễn Công Hoan vì những đóng góp, cống hiến của Ông cho sự phát triển của DMC.
 

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT DMC tặng hoa và quà lưu niệm cho Ông Nguyễn Công Hoan
 
Các tin khác