024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “DMC - INICRE 2019”

Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Tổng công ty/DMC), đồng thời nhằm thúc đẩy thi đua, phát huy tính sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng công việc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 và Chiến lược phát triển DMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, ngày 08/10/2019, Công Đoàn DMC đã phối hợp với Đoàn thanh niên và Văn phòng tổ chức phát động cuộc thi Sáng kiến, Sáng tạo DMC năm 2019 - “DMC - INICRE 2019”. Đây là sự kiện đầu tiên chính thức ấn nút khởi động cho chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập DMC.

Buổi Lễ phát động được thực hiện trực tuyến tại ba điểm cầu (Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Vũng Tàu). Tham dự Lễ phát động có đại diện Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng, Chi nhánh, đơn vị thành viên, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và đông đảo CBCNV của Tổng công ty. Cuộc thi sẽ diễn ra từ 08/10/2019 - 10/12/2019.
 

Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng phát động cuộc thi DMC - INICRE 2019

Tại buổi Lễ phát động, Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo DMC đã chính thức phát động cuộc thi “DMC - INICRE 2019”. Ông nhấn mạnh “Đây là cuộc thi sáng tạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và điểm nhấn của cuộc thi là tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích sự sáng tạo, sáng kiến, đổi mới, cải tiến trong công tác quản lý, điều hành sản xuất và kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm, tiết giảm chi phí đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả, qua đó, góp phần thúc đẩy DMC ngày càng phát triển hơn.” Ông hy vọng rằng cuộc thi năm nay sẽ nhận được nhiều bài dự thi có chất lượng và sẽ là tiền đề cho các cuộc thi sau ngày càng quy mô hơn.
Hưởng ứng lời phát động của Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo Tổng công ty và đại diện các Ban/Văn phòng, Chi nhánh, đơn vị thành viên đã tham gia lấy dấu vân tay cam kết. Bản cam kết này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Tổng công ty như một lời cam kết thi đua, hưởng ứng tham gia từ Ban Lãnh đạo đến các Ban/Văn phòng, Chi nhánh, đơn vị thành viên.
 
   

Đại diện Ban Lãnh đạo Tổng công ty lấy dấu tay hưởng ứng cuộc thi
 

Đại diện các Ban/Văn phòng, các tổ chức đoàn thể nhiệt tình hưởng ứng
 

Lãnh đạo và CBCNV DMC nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi “DMC - INICRE 2019”

Cuộc thi Sáng tạo, Sáng kiến DMC năm 2019 là một hoạt động thực sự thiết thực và giàu ý nghĩa, thể hiện rõ ý chí quyết tâm từ Ban Lãnh đạo tới toàn thể CBCNV DMC sẽ chung sức, đồng lòng lao động, cống hiến vì một DMC năng động và không ngừng phát triển. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 để chào mừng ngày thành lập Tổng công ty, ngày DMC tròn 30 tuổi.
Các tin khác