024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC tổ chức chương trình đối thoại định kỳ Quý II/2019

Sáng ngày 29/7/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức đối thoại định kỳ Quý II/2019 giữa đại diện Người sử dụng lao động và đại diện Người lao động của DMC. 

Tham dự buổi đối thoại về phía Ban lãnh đạo DMC có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban/Văn phòng/Chi nhánh.
Về phía Công đoàn có đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở DMC; đồng chí Vũ Quang Tùng - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên; các đồng chí trong tổ đối thoại, đại diện các tổ Công đoàn trực thuộc và CBNV quan tâm tới tham dự. 
 

Đúng với tinh thần của đối thoại định kỳ, sau khi nghe Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của DMC trong 6 tháng đầu năm, một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, những định hướng, cơ chế, chính sách sẽ triển khai trong thời gian tới, các thành viên tham gia buổi đối thoại đã thảo luận, trao đổi thẳng thắn và cởi mở các vấn đề liên quan, trong đó tập trung vào công tác tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo mô hình Holding với bộ máy quản lý tinh gọn, tập trung quản lý theo mục tiêu và hiệu quả kinh doanh; CBNV được hưởng chế độ lương thưởng phù hợp theo cơ chế thị trường - theo năng lực hiệu quả và giá trị đóng góp. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến đào tạo, tái đào tạo, bố trí và sử dụng lao động, cơ chế chính sách hỗ trợ trong quá trình tái cấu trúc đối với CBNV cũng được đưa ra thảo luận trên tinh thần xây dựng.
Qua chương trình đối thoại định kỳ hàng Quý, Lãnh đạo và CBNV DMC có cơ hội tiếp xúc, trao đổi thẳng thắn những vấn đề mà Người lao động quan tâm. Đồng thời, Ban lãnh đạo DMC - Người sử dụng lao động có thể chia sẻ những định hướng và chính sách của đơn vị đến CBNV một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác nhất. Ngược lại, CBNV cũng có cơ hội để bày tỏ tâm tư nguyện vọng của cá nhân, đưa ra các ý kiến đóng góp đối với hoạt động SXKD của DMC.
Việc duy trì các buổi đối thoại định kỳ hàng Quý đã tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của DMC, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu chung vì một DMC không ngừng phát triển.
Các tin khác