024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 và Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 02/11/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC) đã tổ chức thành công “Hội thảo Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 và Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025”.

Toàn cảnh Hội thảo
 
Đến dự Hội thảo về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) có Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV); Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; cùng các Ông/Bà đại diện HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí và các Ban chuyên môn.
Về phía các Đơn vị đối tác của DMC có Ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) cùng các khách hàng, đối tác của DMC.
Về phía DMC có Ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Ông Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các Ủy viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và Trưởng các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ, Giám đốc các Chi nhánh.
Thay mặt Lãnh đạo DMC, Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc đã lần lượt trình bày về “Đề án Tái cơ cấu DMC giai đoạn 2020 - 2025” và “Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035”.
 

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT DMC trình bày tại Hội thảo
 
Theo đó, DMC sẽ tập trung phát triển ba lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ.
Lĩnh vực Sản xuất, DMC đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, nâng cao hàm lượng công nghệ và chất xám cho các sản phẩm chính như Bentonite, Xi măng G,… Song song, DMC sẽ mở rộng phát triển thêm các sản phẩm khác như Chất xúc tác, Nhựa PS,…
Đối với lĩnh vực Kinh doanh, DMC sẽ triển khai mở rộng thị trường, nâng cao khả năng cung cấp các loại hóa chất, hóa phẩm phục vụ hoạt động khoan, thăm dò, khai thác Dầu khí. Các sản phẩm Lọc hoá dầu và một số hoá phẩm cho các ngành công nghiệp khác.
Đặc biệt, DMC sẽ tập trung tìm hiểu nhu cầu khách hàng trong ngành Dầu khí để củng cố, phát triển và mở rộng khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho cả khâu đầu và khâu sau để trở thành một trong ba đơn vị dịch vụ chuyên sâu của Tập đoàn.
Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển DMC trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá, kỹ thuật, nhà sản xuất - kinh doanh các sản phẩm hoá chất, hoá dầu và các dịch vụ hoá kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có uy tín trong nước và quốc tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 10-15 % cho giai đoạn 2020-2025 và từ 15-20% cho giai đoạn 2026-2035.
 

Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc DMC trình bày tại Hội thảo

Để tạo tiền đề thực hiện thành công chiến lược phát triển, DMC tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, trong đó tập trung cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực hoạt động SXKD phù hợp với đặc điểm, thế mạnh cho từng đơn vị; hoàn thiện bộ máy quản trị, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ; xây dựng cơ chế phân quyền, phân cấp tạo tính tự chủ và linh hoạt trong quá trình triển khai hoạt động; tinh giảm đội ngũ lao động gián tiếp, tăng tỷ trọng lao động trực tiếp; thực hiện cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc,...
Trong thời gian thảo luận, DMC đã nhận được các ý kiến góp ý, chỉ đạo quý báu của Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đại biểu là Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trong việc định hướng lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ mà DMC phải hướng tới và công tác tái cơ cấu hệ thống quản trị, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực,… cho phù hợp với tình hình, bối cảnh hiện nay và dự báo trong tương lai. Đặc biệt, DMC cần tập trung vào công tác nghiên cứu khoa học để tạo dựng thế mạnh riêng, vững chắc cho DMC trong cạnh tranh, tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo phát triển bền vững.
 

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn phát biểu góp ý, chỉ đạo


Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu góp ý, chỉ đạo

Thay mặt Ban lãnh đạo DMC, Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đại biểu, khách quý đã dành thời gian tham dự Hội thảo và cho DMC những ý kiến góp ý, chỉ đạo quý báu. Lãnh đạo DMC cam kết sẽ tiếp thu và triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển. Đây sẽ là một bước chuyển mình mạnh mẽ đánh dấu cho quá trình 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của DMC.
Các tin khác