024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC tổ chức Hội thảo về định biên lao động và cải cách tiền lương

Những khó khăn, biến động của môi trường kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải có những thay đổi phù hợp để thích nghi và nâng cao hiệu quả hoạt động. Một trong những nội dung quan trọng cần phải thay đổi đó là cơ cấu lại nguồn lực lao động, tinh gọn, chuyên nghiệp bộ máy hoạt động.

Nhận thức được những khó khăn phải đối mặt trong thời gian tới, Lãnh đạo DMC từ Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất chủ trương, chỉ đạo rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh rõ ràng và những đột phá về quy mô đầu tư, quy mô vốn; cơ cấu tổ chức DMC theo mô hình Holding; phát triển DMC trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật đặc thù trong lĩnh vực R&P và E&P. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tập thể Lãnh đạo DMC xác định trước mắt cần chú trọng vào nguồn lực con người, sắp xếp, định biên lao động, tinh gọn bộ máy phù hợp, hoàn thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và coi đây là một trong những đòn bẩy quan trọng, khuyến khích CBCNV nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc. Trong quá trình xây dựng, nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá lao động và trong chi trả tiền lương, DMC đã thuê đơn vị tư vấn phối hợp cùng nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách tiền lương và định biên lao động. Để CBCNV DMC hiểu rõ chủ trương, thống nhất, đồng hành cùng thực hiện, DMC đã tổ chức Hội thảo về định biên lao động và chế độ tiền lương. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và tham gia của Ban lãnh đạo DMC cùng các lãnh đạo các Ban/Văn phòng Công  ty Mẹ, các Chi nhánh.
Để CBCNV DMC hiểu rõ chủ trương, thống nhất, đồng hành cùng thực hiện, vừa qua, DMC đã tổ chức Hội thảo về định biên lao động và cải cách tiền lương. Hội thảo được tổ chức tại Trụ sở DMC tại Hà Nội với các điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc. Tham dự Hội thảo có đông đủ các đồng chí Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Công  ty Mẹ và các Chi nhánh.
 
Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng phát biểu tại hội thảo
 
Tại Hội thảo, Lãnh đạo DMC nêu rõ quan điểm việc tái cơ cấu, định biên, sắp xếp lại nguồn lực lao động là tất yếu, thường xuyên đối với mỗi tổ chức và phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Việc sắp xếp, định biên không phải là việc giảm cơ học về số lượng lao động mà đó là sự điều chỉnh, cơ cấu và phân bổ lại nguồn lực hợp lý, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Các thành viên tham dự đã xem xét, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, theo đó, quy chế tiền lương sẽ được xây dựng dựa trên Chiến lược phát triển, phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của DMC và đảm bảo nguyên tắc trả lương công bằng, cạnh tranh và phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và mức độ đóng góp của từng CBCNV.
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Hội thảo thực sự là cơ hội để CBCNV hiểu rõ và đầy đủ hơn về sự cần thiết và tất yếu của việc điều chỉnh, cải cách về lao động - tiền lương trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, từ đó có những thay đổi trong suy nghĩ, hành động và có sự điều chỉnh để thích nghi, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, qua đó góp phần vào sự phát triển, lớn mạnh của DMC. 
Các tin khác