024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022, giữ vững thị phần cung cấp dung dịch khoan trong nước

Bước vào năm 2022 với sự phục hồi của nền kinh tế sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước bình thường hóa, giá dầu thế giới tăng trở lại… là dấu hiệu tích cực đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dầu khí, trong đó có Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) – Đơn vị thành viên của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem). Đây là động lực để Ban lãnh đạo DMC quyết tâm xây dựng kế hoạch năm 2022 với mục tiêu cao so với những năm chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid – 19, với chỉ tiêu doanh thu kế hoạch là 310 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng.


Đội ngũ kỹ sư của Công ty DMC 

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, bên cạnh những thuận lợi, DMC đã phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới, biến động khó lường của tỷ giá, lãi suất, giá nguyên vật liệu đầu vào, giá cước vận tải, logistic tăng cao…đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của DMC. Nhận thức được những khó khăn đó, Ban lãnh đạo DMC đã đoàn kết, tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng và triển khai các phương án thích ứng trong điều hành hoạt động SXKD, thay đổi trong cơ chế, cách thức quản trị, điều hành, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCNV trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao, bám sát khách hàng thực hiện cung cấp các sản phẩm/dịch vụ, nỗ lực tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận, tiết giảm những khoản chi phí chưa cần thiết…Với những nỗ lực và chính sách điều hành đúng đắn, DMC đã chính thức hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu đạt 326,05 tỷ đồng/310,00 tỷ đồng kế hoạch bằng 105,18% kế hoạch (bằng 169% năm 2021), lợi nhuận trước thuế đạt 12,6 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch (bằng 521% năm 2021), tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 13,88%, nộp ngân sách nhà nước 8, 2 tỷ đồng đạt 164% kế hoạch. Đóng góp để xây dựng 12 căn nhà/ 30 căn nhà cho đồng bào khó khăn tại Hà Giang theo chương trình an sinh xã hội mà PVChem đang triển khai đóng góp xây dựng.
 

Kỹ sư DMC thực hiện phối trộn hóa chất phục vụ cho giàn khoan

Với nỗ lực củng cố, duy trì và phát huy khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao vốn là thế mạnh của DMC, năm 2022 các dịch vụ dung dịch khoan và dịch vụ cung cấp hóa chất khai thác đã góp phần lớn vào tổng doanh thu và lợi nhuận của đơn vị. Đối với lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, số lượng giếng mà đơn vị trúng thầu và cung cấp dịch vụ tăng cao so với năm 2021 mang lại doanh thu 164,32 tỷ đồng. Riêng khách hàng Vietsovpetro, DMC đã trúng thầu 11 gói thầu với 15 giếng khoan, giữ vững 100% thị phần cung cấp dịch vụ Dung dịch khoan tại Vietsovpetro. 

Dịch vụ hóa chất khai thác thu về khoảng 96,87 tỷ đồng doanh thu tương đương 139% kế hoạch năm, được các khách hàng đánh giá cao. Trong năm 2022, DMC tiếp tục cung cấp hóa chất khai thác và các dịch vụ kỹ thuật phục vụ hoạt động khai thác mỏ trực thuộc Vietsovpetro, PVEP… 
 

Hoạt động sản xuất Xi măng G tại nhà máy Cái Mép 

Đối với hoạt động sản xuất tại nhà máy Cái Mép, mặc dù bước vào năm 2022 với nhiều khó khăn do khan hiếm, đứt gãy nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào, giá cả nguyên liệu và chi phí logistic tăng mạnh (từ 15-20%) song bằng các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát sản xuất, tiết giảm các chi phí đã giúp DMC hoàn thành 100% kế hoạch với tổng sản lượng sản xuất đạt 12.300 tấn sản phẩm các loại như Xi măng G, Silica Flour, Bentonite…, doanh thu đạt 40,47 tỷ đồng.  
 

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ luôn được DMC chú trọng 
 
Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, DMC còn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, thiết lập hệ dung dịch khoan gốc dầu, các sản phẩm hệ dung dịch khoan gốc nước và phát triển thêm các loại hóa chất mới cho khoan và khai thác dầu khí, nhằm gia tăng giá trị dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định vai trò, vị thế của DMC trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

 Đồng thời, một trong những giải pháp được DMC triển khai khá thành công nhằm giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong giai đoạn khó khăn đã tạo ra loại hình dịch vụ mới là dịch vụ cung cấp nhân lực, dịch vụ logistic. Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong triển khai các dịch vụ dung dịch khoan, các dịch vụ hóa chất đã tạo nên lợi thế cho loại hình dịch vụ mới này. Trong năm 2022, DMC đã kết hợp với các đối tác cung cấp kỹ sư Dung dịch khoan cho các dự án tại Nhật Bản, kỹ sư thiết kế Dự án Kình Ngư Trắng, cung cấp lao động cho các khách hàng Vietsovpetro, cung cấp dịch vụ Logistic cho khách hàng PVFCCo,… Các dịch vụ này không chỉ góp phần mang lại doanh thu, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới mà còn giúp củng cố, phát triển tay nghề cho đội ngũ kỹ sư của đơn vị từng bước tương đương trong khu vực. 

Năm 2022, DMC là đơn vị có mức tăng trưởng mạnh nhất trong Tổng công ty, góp phần không nhỏ vào thành công chung, giúp PVChem hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Hơn thế nữa, những thành công của DMC đang ngày khẳng định vai trò của đơn vị trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật và sản xuất của PVChem.
 
Các tin khác