024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC về đích sớm kế hoạch SXKD năm 2023

Tính đến hết tháng 10 năm 2023, DMC đạt doanh thu hơn 427 tỷ đồng (tương ứng với 111% kế hoạch doanh thu năm 2023), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 28,2 tỷ đồng (tương ứng với 171% kế hoạch LNTT năm 2023), về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trước 03 tháng.
Đây là năm thứ hai liên tiếp DMC là đơn vị đầu tiên về đích sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm với mức tăng trưởng cao nhất của PVChem.

Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) – Đơn vị thành viên của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) chuyên cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, hóa chất khai thác, sản xuất hóa phẩm, dịch vụ logistic, cung ứng nhân lực,… phục vụ cho Ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, DMC luôn là đơn vị chủ chốt có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem.

Tính đến hết tháng 10 năm 2023, DMC đạt doanh thu hơn 427 tỷ đồng (tương ứng với 111% kế hoạch doanh thu năm 2023), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 28,2 tỷ đồng (tương ứng với 171% kế hoạch LNTT năm 2023), về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trước 03 tháng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp DMC là đơn vị đầu tiên về đích sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm với mức tăng trưởng cao nhất của PVChem. 
 

Đội ngũ kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết và bản lĩnh của DMC


    
   DMC cung cấp dịch vụ kỹ sư dung dịch khoan trên các khoan trường tại nước ngoài

Thành quả mà DMC đạt được không chỉ là kết quả ghi nhận sự nỗ lực của Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV DMC mà còn là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo PVChem, sự giúp đỡ và hỗ trợ của các Ban chuyên môn của PVChem. Thành quả này của DMC còn khẳng định quyết sách đúng đắn của Ban Lãnh đạo PVChem trong việc tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thành viên PVChem, trong đó có DMC. 

Năm 2020, để chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực hoạt động cũng như tăng cường tính tự chủ cho đơn vị, PVChem đã quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của DMC từ Chi nhánh sang Công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo đó, DMC tiếp tục chịu trách nhiệm thực hiện cung cấp dịch vụ dung dịch khoan – lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của PVChem, dịch vụ hóa chất khai thác, sản xuất hóa phẩm đồng thời mở rộng phát triển mở rộng các lĩnh vực dịch vụ mới như dịch vụ logistic, cung ứng nguồn nhân lực, kinh doanh thương mại,... 
 

Hoạt động thực nghiệm tại phòng thí nghiệm hiện đại của DMC

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021-2025, DMC đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, diễn biến tiêu cực của thực trạng địa chính trị thế giới và giá dầu vẫn ở mức thấp và không ổn định dẫn đến việc hoãn, hủy kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam. Bên cạnh đó, áp lực từ việc cạnh tranh khốc liệt với các các công ty dịch vụ nước ngoài, đặc biệt là với công ty tư nhân gồm những nguyên cán bộ, kỹ sư của PVChem/DMC sử dụng hóa chất mang thương hiệu của PVChem để tham gia dự thầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực dịch vụ cốt lõi của DMC là dung dịch khoan và hóa chất khai thác. Thêm vào đó, việc tiếp quản lại nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép đang trong giai đoạn khó khăn cũng là một thách thức không nhỏ đối với DMC. 
 

Hoạt động vận hành tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép
 
Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo PVChem, sự giúp đỡ hỗ trợ của các Ban chuyên môn của PVChem, của Công ty M-I Vietnam và sự tin tưởng của đối tác, khách hàng, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV DMC đã quyết tâm thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự phù hợp với mục tiêu trong bối cảnh hiện tại, đồng thời DMC cũng bám sát nhu cầu của thị trường, kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí, thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép  cũng được quyết liệt triển khai (thu gọn bộ máy, cải tiến hệ thống quản lý, cải tạo nhà xưởng, nâng cấp thiết bị, đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng đầu vào nguồn nguyên liệu để ổn định và có giá giá cạnh tranh tốt nhất,…). Tất cả các yếu tố trên dã góp phần mang lại thành công cho DMC.
 

Dịch vụ logistic tại các Nhà máy Phân đạm, hóa chất dầu khí
 
Bước vào năm 2022, 2023 cùng với điều kiện thuận lợi từ thị trường dầu khí đã giúp DMC trở lại “đường đua” với kết quả hoạt động SXKD đầy ấn tượng. Cụ thể, DMC đã duy trì được khoảng 70-80% thị phần cung cấp dịch vụ dung dịch khoan trong nước mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, giữ vững thị trường cung cấp dịch vụ hóa chất khai thác và mở rộng các dịch vụ logistic, cung ứng nguồn nhân lực,… Các mảng dịch vụ mới cũng đã tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đơn vị trong tương lai. Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép được duy trì ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao.
  
Phát huy những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 2022-2023, bước sang năm 2024, DMC sẽ tiếp tục tích cực đổi mới, nâng cao trình độ quản lý, ứng dụng công nghệ, tập trung mọi nguồn lực về đội ngũ quản lý, cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Khai thác tốt hệ thống cơ sở vật chất sẵn có đạt chuẩn (như Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái mép, căn cứ dịch vụ và bồn bể tại Cảng Vietsovpetro, 04 phòng thí nghiệm hóa chất và xi măng chuyên dụng,…) để duy trì và phát triển các lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh. Qua đó, đảm bảo tăng trưởng, sự phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.    
 
Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai, DMC sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty trong việc thiết lập các hệ dung dịch khoan gốc nước mới và gốc dầu của PVChem, các loại hóa chất khai thác, hóa chất công nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng các sản phẩm của Nhà máy như Xi măng G, Bentonite, Silica Flour,… qua đó đảm bảo PVChem/DMC tự chủ trong chuỗi hoạt động khép kín từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh đến cung cấp dịch vụ trong nước và nước ngoài, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và kết quả SXKD của PVChem và DMC.

Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC cam kết và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ được Tổng Công ty giao, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty. 

Với phương châm luôn cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất, chất lượng tốt nhất, đảm bảo tiến độ và an toàn, DMC luôn mong muốn và cam kết đồng hành cùng khách hàng và đối tác trên con đường phát triển và thành công!
 
Các tin khác