024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

DMC xuất bán thành công 70 ngàn tấn lưu huỳnh

Tháng 11/2019, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) đã xuất bán thành công 70 ngàn tấn lưu huỳnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2019 so với kế hoạch đã đề ra.

Khi thị trường lưu huỳnh liên tục có xu hướng biến động khó lường trong thời gian gần đây, DMC đã chủ động thay đổi kế hoạch/thời điểm kinh doanh dòng sản phẩm này. Ngoài ra, DMC luôn tích cực tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng hệ thống khách hàng và áp dụng các giải pháp như vận chuyển, lưu kho, giao nhận hợp lý nhằm tiết giảm chi phí kinh doanh. Đến nay, DMC xuất bán hơn 100 ngàn tấn lưu huỳnh, lợi nhuận của nhóm sản phẩm này đạt khoảng 210% so với kế hoạch.
 

Tàu hàng 35 ngàn tấn xuất hàng tại cảng Hòn Gai

Theo dự báo, giai đoạn 2020-2025, sản lượng sản xuất lưu huỳnh trên thế giới sẽ tăng nhẹ và khu vực có sự tăng trưởng lớn nhất sẽ là châu Phi với nhu cầu tăng 1,8 triệu tấn trong thời gian 2020-2025. Thêm vào đó, Mordorintelligence cũng đánh giá về xu hướng và dự báo thị trường lưu huỳnh giai đoạn 2019-2024 sẽ chủ yếu tập trung phục vụ cho ngành phân bón nhằm phát triển nông nghiệp đảm bảo nhu cầu lương thực thế giới và chế biến cao su, trong đó, các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Ấn Độ hay các nước trong khu vực Asean như Thái Lan, Indonesia, Malaysia...cũng sẽ là những thị trường tiềm năng.
Chính vì vậy, trong thời gian tới lưu huỳnh vẫn là một trong những sản phẩm lọc hoá dầu trọng tâm trong danh mục sản phẩm kinh doanh của DMC. Bên cạnh việc tiếp tục củng cố mối quan hệ để trở thành đối tác chiến lược của các nhà cung cấp lưu huỳnh lớn trên thế giới như ARAMCO, ADNOC (cung ứng cho DMC khoảng trên 100 ngàn tấn/năm), DMC đang đề xuất được bao tiêu một phần lưu huỳnh tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…nhằm đảm bảo nguồn cung sản phẩm. Đồng thời, DMC sẽ tìm kiếm, mở rộng khách hàng đầu ra tại các thị trường tiềm năng để phát triển hoạt động xuất khẩu. Song song với việc cung ứng các giải pháp cấp hàng cho khách hàng trong nước nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối lớn, lâu dài và bền vững sản phẩm lưu huỳnh góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển DMC đến 2025, định hướng đến 2035.
Các tin khác