024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Đoàn giám sát PVN làm việc tại PVChem

Sáng ngày 12/10/2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/PVN) do ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Tập đoàn làm trưởng đoàn, cùng đại diện các Ban chuyên môn PVN tại trụ sở của Tổng công ty. Đây là kế hoạch và nội dung giám sát định kỳ theo Chương trình công tác năm 2023 của HĐTV PVN.

 

Toàn cảnh buổi làm của Đoàn giám sát HĐTV PVN và PVChem

Về phía PVChem, tham gia buổi làm việc có ông Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem, ông Phan Công Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng và Trưởng các Ban, Văn phòng PVChem.


Tổng Giám đốc Phan Công Thành báo cáo với đoàn Giám sát HĐTV PVN
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem báo cáo tổng thể về tình hình hoạt động SXKD năm 2023, tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD 5 năm 2021- 2025, Chiến phát triển đến năm 2035, công tác tái cấu trúc và các nội dung quản trị, tài chính – kế toán, kiểm soát nội bộ; đồng thời, trình bày các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đã có nhiều nội dung, kiến nghị đã được lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn trao đổi, làm rõ thông tin.
 
Ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận 
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Bùi Minh Tiến đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà PVChem đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, ông nhấn mạnh đến những nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành; công tác tái cơ cấu PVChem để thích nghi với điều kiện và tình hình mới nhằm phát huy vai trò của PVChem trong chuỗi giá trị của PVN. Bên cạnh đó, PVChem cần bám sát mục tiêu chiến lược, phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, củng cố khả năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật tạo thế cân bằng trong cơ cấu doanh thu. Chú trọng công tác đầu tư, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao, có định hướng chiến lược dài hạn, tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới có tính bền vững, lâu dài…qua đó, tạo ra lợi thế cạnh tranh làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của đơn vị. Đồng thời, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ và có những cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện phù hợp để PVChem thực hiện thành công Kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần hoàn thành Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển đến năm 2035 theo định hướng phát triển đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.
Các tin khác