024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Đồng chí Lê Xuân Huyên-Phó Tổng Giám đốc PVN làm việc với PVChem

Sáng ngày 04/11/2020, đồng chí Lê Xuân Huyên-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng đại diện Ban Công nghiệp khí và Lọc hoá dầu, Ban Tài chính Kế toán, Ban Kinh tế Đầu tư của PVN đã có buổi làm việc với Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem). 

Về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc, các đồng chí trong HĐQT, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc, đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ, đại diện Lãnh đạo các đơn vị khu vực phía Bắc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện cả năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025 và các khó khăn, vướng mắc.
 

 
Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem trình bày báo cáo 

Năm 2020, PVChem gặp không ít khó khăn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, song toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đưa ra các giải pháp quyết liệt nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Tính đến hết tháng 10/2020, PVChem đạt tổng doanh thu là 1.602,6 tỷ đồng, đạt 120% Kế hoạch 10 tháng, đạt 93% Kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế 31 tỷ đồng, đạt 254% Kế hoạch 10 tháng, đạt 223% Kế hoạch năm. PVChem duy trì các lĩnh vực hoạt động chính có lợi nhuận, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan và lĩnh vực kinh doanh lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiết kiệm, quản lý tốt hàng tồn kho, thu hồi công nợ,…

10 tháng đầu năm, PVChem đã nỗ lực trong việc ký kết được một số hợp đồng cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí với tổng giá trị 350 tỷ đồng trong điều kiện các nhà thầu đang giảm, giãn tiến độ thực hiện các hoạt động khoan, khai thác. Đặc biệt, PVChem đã hợp tác với đối tác Dong-il Hàng Quốc thực hiện thành công gói thầu số 01 - Gói thầu quan trọng nhất chiếm khoảng 40% tổng khối lượng công việc trong đợt Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất lần thứ 4 và đã nhận được sự đánh giá cao của Chủ đầu tư.

Đối với lĩnh vực kinh doanh, PVChem chủ động áp dụng các biện pháp hỗ trợ giảm giá sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong 10 tháng đầu năm 2020, phần lớn lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh chủ yếu do kinh doanh Lưu huỳnh và hoá chất khai thác mang lại. 

Đối với lĩnh vực sản xuất, PVChem tập trung sản xuất các sản phẩm chính là Xi măng G, Silica Flour và Bentonite API với tổng sản lượng sản xuất 11.685 tấn, đạt 108% Kế hoạch 10 tháng.

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng khẳng định toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem sẽ tiếp tục quyết tâm nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVChem sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hoàn thành chuyển đổi mô hình một số Chi nhánh sang Công ty TNHH, chuẩn bị tốt nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem đến 2035, tầm nhìn đến 2045. Bên cạnh đó, PVChem cũng chú trọng xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, liên doanh, liên kết với đối tác, nghiên cứu cơ hội các dự án đầu tư tạo tiền đề, định hướng cho những giai đoạn tiếp theo.


Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu tại buổi làm việc

 
Tại buổi làm việc, trên cơ sở kết quả SXKD 10 tháng đầu năm, những vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự báo những khó khăn trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem đã báo cáo một số đề xuất, kiến nghị với PVN trong hỗ trợ, tạo điều kiện cho PVChem trong triển khai Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem, kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2021, hỗ trợ PVChem trong giải quyết một số khó khăn vướng mặc tại một số đơn vị trực thuộc (DMC-VTS, PVChem – ITS) và trong việc cung cấp dịch vụ trong ngành (dịch vụ cho khoan, khai thác,…). Đặc biệt, đồng chí mong muốn PVN hỗ trợ, ưu tiên PVChem các cơ hội hợp tác đầu tư mở rộng các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phù hợp với Chiến lược phát triển PVN.
 
Đồng chí Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc PVN phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí Lê Xuân Huyên- Phó Tổng Giám đốc PVN đánh giá cao những kết quả mà tập thể Lãnh đạo và CBCNV PVChem đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Để có thể ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay và phát triển trong tương lai, PVChem cần chủ động trong việc tìm hướng đi mới, xác định rõ vai trò, vị trí của đơn vị trong chuỗi giá trị của PVN. Việc xây dựng Chiến lược cần bám sát và gắn liền với diễn biến của thị trường dầu mỏ thế giới cũng như xu hướng chuyển dịch của thị trường để có định hướng phát triển cụ thể trong ngắn hạn và trung hạn. Định hướng phát triển của PVChem cần có sự phối hợp giữa dịch vụ, sản xuất và thương mại; bước đầu tập trung kinh doanh để tìm hiểu, nắm bắt thị trường, sau đó sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất,…Tại buổi làm việc, đồng chí khẳng định Lãnh đạo Tập đoàn luôn ủng hộ, sát cánh cùng đơn vị trong giai đoạn khó khăn hiện nay và trong tương lai. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo các Ban liên quan của PVN cùng phối hợp với PVChem để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của đơn vị và tư vấn định hướng phát triển các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất cho PVChem phù hợp với Chiến lược phát triển của PVN.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Huyên đã tham dự buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng - nguyên Phó Phòng Công nghệ, Ban Kỹ thuật Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh PVChem - RT. 

Nằm trong kế hoạch tái cơ cấu PVChem, Chi nhánh PVChem - RT sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty TNHH PVChem -Tech dự kiến vào tháng 11/2020. Việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng sẽ giúp chi nhánh PVChem - RT củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lý, sẵn sàng bước sang giai đoạn mới. 

Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, đồng chí Tổng Giám đốc Hoàng Trọng Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng. Với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đã tích luỹ được trong suốt thời gian công tác, đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng sẽ cùng Ban lãnh đạo PVChem - RT xây dựng và phát triển Công ty TNHH PVChem - Tech ngày một lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của PVChem.
 
Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng
 
Các tin khác